District programmer officer

Sr.No.

District

Name

Designation

Mobile No.

Land Line No.

1

Amritsar

Pawandeep Kaur

PO (IC)

9646940461

_

2

Barnala

Abishek Singla

DCPO

9888735820

_

3

Bathinda

Ravneet Kaur Sidhu

DCPO

9780599045

0164-2214480

4

Fazilka

Ritu Bala

DCPO

9815207930

_

5

Faridkot

Amandeep Sodhi

DCPO

9814215786

01639-256688

6

Ferozepur

Jaswinder kaur

PO(IC)

9592912141

_

7

Fathegarh Sahib

Harbhajan Singh

DCPO

9914310010

_

8

Gurdaspur

Neya Nayyar

PO(NIC)

9915488422

01874-247924

9

Hoshiarpur

Harpreet Kaur

LPO

9876591722

01882-224115

10

Jalandhar

Ajay Bharti

PO(NIC)

8968383028

_

11

Kapurthala

Yogesh Kumari

DCPO

9876481937

01822-224115

12

Ludhiana

Rashmi

DCPO

9988448434

_

13

Moga

Paramjit Kaur

DCPO

9501922488

01636-234447

14

Mansa

Shaina Kapoor

DCPO

8437883300

_

15

Muktsar Sahib

Shivani Nagpal

DCPO

8283922488

01633-261098

16

Patiala

Harpreet Kaur Sandhu

DCPO

9530878952

0175-2553523

17

Roopnagar

Rajinder Kaur

DCPO

9417930299

01881-222592

18

Sangrur

Navneet Kaur

DCPO

9779506663

01672-232100

19

SAS Nagar

Navpreet Kaur

DCPO

8427998327

0172-2219185

20

Taran Taran

Rajesh Kumar

DCPO

7307433144

_

21

SBS Nagar

Kanchan

DCPO

8360717091

_

22

Pathankot

Usha

DCPO

8559063371

_